Regulamin rezerwacji

1. Rezerwacje stolików przyjmujemy tylko drogą telefoniczną pod numerem telefonu 63-278-31-31, drogą mailową pod adresem staromiejska@strona.pl , on-line przez profil Google Restauracji bądź osobiście w lokalu.

2. Nie przyjmujemy rezerwacji przez nasz profil facebook.

3. Dokonując rezerwacji stolików należy podać dzień rezerwacji, godzinę, imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz numer telefonu kontaktowego.

4. Rezerwacja jest ważna przez 15 minut licząc od ustalonej i potwierdzonej godziny Rezerwacji. Po upływie tego czasu rezerwacja przepada, a stolik zostaje zwolniony.

5. Na życzenie Gości (informacja telefoniczna pod numerem telefonu 63-278-31-31) istnieje możliwość przedłużenia czasu rezerwacji stolika.

6. Rezerwacje grupowe powyżej 10 osób wymagają przedpłaty w formie zadatku w wysokości 200 pln brutto. Rezerwacje grupowe powyżej 10 osób, z ustalonnym wcześniej menu, wymagają przedpłaty w formie zadatku w wysokości 400 pln brutto. Przedpłata w formie zadatku powinna zostać opłacona na co najmniej 24 godziny przed ustaloną godziną rezerwacji:

a.   Zadatek będący potwierdzeniem rezerwacji można opłacić przelewem na konto:
Restauracja Staromiejska
pl. Wojska Polskiego 8
62-700 Turek
nr rachunku bankowego 97 1050 1735 1000 0097 4430 3596

b.   BLIKiem - w kontakcie telefonicznym z obsługą lub na nr właściciela lokalu (607-359-878)

c.    Wniesienie opłaty jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Potwierdzeniem przelewu proszę przesłać na adres mailowy staromiejska@strona.pl. W przypadku braku opłaty i braku potwierdzenia, rezerwacja jest nie ważna.

d.   Przedpłata w formie zadatku jest rozliczana w poczet rachunku.

e.   W przypadku nie pojawienia się osób, które przedpłaty dokonały i spóźnienia przewyższającego czas 30 minut od ustalonej godziny rezerwacji zadatek przepada i jest traktowany jako opłata za usługę rezerwacji stolika, która ma pokryć stratę z tytułu wyłączenia stolika ze sprzedaży.

f.     W przypadku przybycia mniejszej liczby Gości niż ustalona, restauracja ma prawo po 15 minutach do anulowania rezerwacji w części brakujących Gości w sposób zmniejszenia stolików oraz liczby miejsc o liczbę brakujących Gości lub/oraz nie rozliczenia całości wpłaconego zadatku tylko jego części.
Restauracja nie gwarantuje większej ilości miejsc niż ustalone i potwierdzone podczas dokonywania rezerwacji.

 7. Ze względu na komfort i wygodę Gości w przypadku rezerwacji powyżej 10 osób proponujemy skrócone menu ustalone wcześniej.

8. W przypadku braku menu ustalonego przez Gości, serwis dań może być wydłużony.

9. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu muszą zostać ustalone z managerem restauracji i potwierdzone w formie pisemnej lub mailowej przez obie strony.

10. Restauracja zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania rezerwacji bez podania przyczyny.

11. Dokonanie rezerwacji w Restauracji jest jednoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

12. Reklamacje można składać na adres email: staromiejska@strona.pl.

13. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

14. Restauracja informuje, ze nie ma możliwości odstąpienie od umowy po realizacji zamówienia.